Kijk ook eens op:
Kerkbijdrage 2020 Oldenzaal

Kerkbijdrage 2020 Oldenzaal

Beste parochiaan. Het blijkt dat het bezorgen van de brieven voor de Kerkbijdrage 2020 in Oldenzaal door de bezorger niet of zeer slecht zijn uitgevoerd. Waarschijnlijk zijn er veel poststukken verdwenen! We zijn bezig dit te onderzoeken en hiervoor een oplossing te zoeken. Eind maart hopen we hier een goed beeld van te hebben zodat we diegene die geen brief hebben ontvangen alsnog een brief kunnen sturen. Wij hopen van harte dat u deze dan nogmaals wilt invullen en retourneren. Uw reactie hierover stellen we zeer op prijs. Het Parochiebestuur. >Lees verder
Tijdelijke vervanging i.v.m. ziekte Pastor M. Sleegers

Tijdelijke vervanging i.v.m. ziekte Pastor M. Sleegers

Pastores en Parochiebestuur hebben i.v.m. het ziekteverlof van Pastor M. Sleegers, Mw drs M Heerink-Beene ( Theoloog en docent ) bereid gevonden om tijdelijk mede de taken rondom de voorbereiding op de 1e H. Communie en het H. Vormsel op zich te nemen. >Lees verder
Bijbellezen rond de zondagen in de 40-dagentijd.

Bijbellezen rond de zondagen in de 40-dagentijd.

In verband met de herschikking van taken, vanwege het ziekteverlof van Pastor Sleegers, vervallen de avonden in de 40-dagentijd waarin we de schriftlezingen ter hand nemen rondom de zondagen in de vastentijd. We hopen deze draad weer op te pakken na het herstel van Pastor Sleegers. Pastores Parochie H. Plechelmus >Lees verder
Nieuwjaarstoespraak zondag 5 januari 2020

Nieuwjaarstoespraak zondag 5 januari 2020

Namens het parochiebestuur wens ik u allen hier aanwezig, maar ook zij die via de kerkradio luisteren een zalig en gezond 2020. U allen bent de basis en het fundament >Lees verder