Nieuws

Jubileumlied Cantate
Jubileumlied Cantate

Het themakoor Cantate viert dit jaar het 25-jarig bestaan. De jubileumviering vond plaats op zaterdag 6 oktober waarbij recht werd gedaan aan de missie van het koor: We willen als themakoor

een bijdrage leveren aan betekenisvolle vieringen. We hechten grote waarde aan dat mensen (en wijzelf) geraakt worden door teksten en liederen rondom een thema waarmee mensen zich verbonden voelen. We vinden het belangrijk dat er ruimte is tijdens de vieringen om te voelen en na te denken. Samen vieren draait voor ons om plezier, verbinding, bezinning en beroering.

 

JUBILEUMLIED CANTATE 25 JAAR
(melodie: Thank you for the music)       

 

‘t Is niks bijzonders, we vinden het maar heel normaal

Bij vieren, bij rouwen, bij dopen zijn wij muzikaal

We brengen wat extra’s, we voegen iets toe

Een lied dat mag raken, we weten niet hoe

Maar we voelen het vaak

Dat een hart door een lied wordt geraakt

 

Het is een feest
te mogen zingen, van mooie dingen
bij iets kleins, als dopelingen

Met een lied te troosten, als afscheid nemen echt moet
doet het soms goed

Een melodie verwoordt wat je voelt.

We zeggen dank voor alle jaren

Cantate, zo is ’t bedoeld

 

We houden van zingen, dat is jullie vast niet ontgaan

Plezier en een lach, 

dat maakt dat we hier nog steeds staan

We zoeken naar diepgang, in lied en in woord

Een boodschap; we hopen dat jij hem ook hoort

Wat is écht van belang

We verpakken dat in ons gezang

 

Het is een feest
te mogen zingen, van mooie dingen
bij iets kleins, als dopelingen

Met een lied te troosten, als afscheid nemen echt moet
doet het soms goed

Een melodie verwoordt wat je voelt.

We zeggen dank voor alle jaren

Cantate, zo is ’t bedoeld

 

Trots, en ook dankbaar, we bestaan 25 jaar

We voelen blijdschap als we samen zingen

Met elkaar, voor elkaar, zingen maar!

 

Het is een feest
te mogen zingen, van mooie dingen
bij iets kleins, als dopelingen

Met een lied te troosten, als afscheid nemen echt moet
doet het soms goed

Een melodie verwoordt wat je voelt.

We zeggen dank voor alle jaren

Cantate, zo is ’t bedoeld

Geplaatst op 2018-10-13 in de categorie: Plechelmus (Deurningen)
Zoeken naar verbinding
Zoeken naar verbinding

Wellicht heeft u recentelijk het uitgebreide artikel in de Tubantia over de oecumenische ontmoeting 'Zoeken naar verbinding in de christelijke kerken' gelezen: Er is een initiatief gestart om meer binding

te krijgen tussen ALLE leden van de Rooms-Katholieke, De Protestantse en de Syrisch-Orthodoxe kerk in Oldenzaal. Op aanstaande zondag 21 oktober van 13.00 uur tot 14.00 uur 's middags is er gelegenheid voor ALLE kerkgangers, Rooms-Katholiek en Protestant, om gastvrij te worden ontvangen door parochianen van de Syrisch-Orthodoxe kerk te Oldenzaal, Thijlaan 20. Na een korte inleiding in de kerk over de geschiedenis van de kerk zal er gelegenheid voor ontmoeting en gesprek zijn met de mensen van deze kerk. Vraag die we op die middag aan elkaar stellen is:  Hoe gaat met jou/met jullie?

Iedereen is van harte welkom en we hopen van harte dat zoveel mogelijk parochianen van ons bij dit evenement aanwezig zullen zijn.

file:///Users/famjansen/Downloads/zoeken-naar-verbinding-in-christelijke-kerken~a3416001.html

Geplaatst op 2018-10-13 in de categorie: Parochie
Maria-meditatievieringen oktobermaand
Maria-meditatievieringen oktobermaand

Iedere maandagmiddag in oktober is er om 14.30 uur een Maria-meditatieviering rondom de Gehiemen van de Rozenkrans. U bent van harte welkom voor een kort moment van stilte en gebed.

Geplaatst op 2018-09-26 in de categorie: Parochie
Kloosterweekenden met de Franciscaanse Beweging
Kloosterweekenden met de Franciscaanse Beweging

Vanaf 1 juli 2018 biedt de Franciscaanse Beweging kloosterweekenden aan. Tijdens die weekenden verblijf je in een franciscaans klooster en leef je mee op het ritme van de broeders en zusters. Tussen de gebeden en maaltijden door maak je kennis met, of verdiep je je verder in het leven van Franciscus en Clara van Assisi. Het ruime aanbod aan kloosterweekenden is verdeeld in kennismakings- en themaweekenden.

Tijdens de kennismakingsweekenden maak je je samen met de andere deelnemers (maximaal 9) op een laagdrempelige manier bekend met het leven van Franciscus. Wie was die man? Wat bewoog hem? Waar lag zijn diepste verlangen? En hoe kan zijn levenswijze ons in de 21e eeuw nog inspireren? Daarbij gaat het niet zozeer om kennisoverdracht, maar veel meer om het beleven en ervaren van zijn nalatenschap. De twee begeleiders zorgen dat het weekend in goede banen geleid wordt en geven sturing aan de gesprekken en verdieping.

Voor hen die al meer bekend zijn met het leven van Franciscus worden er themaweekenden georganiseerd. Tijdens die weekenden staat er één thema uit de franciscaanse spiritualiteit centraal. Denk bijvoorbeeld aan: Zoeken naar God, Verbondenheid ervaren, Vrede ontdekken, Schepping, Leven in Eenvoud, Spiegelen aan Clara, Franciscus in je Werk. Meer informatie over die thema’s lees je hier.In de loop van een jaar worden verschillende thema’s aangeboden. Je kunt naar eigen inzicht deelnemen.

De Kloosterweekenden bij de Franciscaanse Beweging zijn een voortzetting van het oriëntatiewerk dat 40 jaar geleden door de kapucijnen is opgezet. Omdat er sinds 2015 geen kapucijnenkloosters meer zijn die voor meerdere dagen gasten kunnen ontvangen, worden de weekenden nu gehouden bij de zusters clarissen en de minderbroeders franciscanen. De organisatie komt per 1 juli in handen van een groep gemotiveerde en bevlogen vrijwilligers die onderdak hebben gevonden bij de Franciscaanse Beweging. De Franciscaanse Beweging is blij dat ze op deze manier bij kan dragen aan de verspreiding van het franciscaanse gedachtengoed in Nederland en mensen de mogelijkheid kan bieden kennis te maken met het kloosterleven dat nog steeds levend is.

Voor meer informatie over de kloosterweekenden kijk je op www.kloosterweekend.nl

Geplaatst op 2018-09-17 in de categorie: Parochie