Nieuws

Nieuwsflits november 2018
Nieuwsflits november 2018

Allerheiligen en Allerzielen

Begin november is voor veel mensen een lastige periode: het is de tijd dat wij onze overledenen gedenken. Dat wij stilstaan bij wie wij hebben verloren. En dat

doet vaak pijn. 

Maar eerst vieren wij de feestdag van Allerheiligen: het feest voor alle heiligen die bij God in de hemel zijn, en die geen eigen feestdag hebben. Maar dat maakt ze niet minder belangrijk! Heiligen zijn een voorbeeld voor ons, christenen, om te leven zoals Jezus ons dat heeft voorgedaan. 

En dan, een dag later, vieren wij Allerzielen. Die ene dag in het jaar waarop wij stil staan bij diegenen die wij hebben moeten missen. Samen. Want juist dat samen gedenken geeft troost: gedeelte smart is immers halve smart? Ik bid ons allen, die mensen hebben verloren, een gezegende Allerzielenviering toe. Een viering waarin wij onze geliefden bij name mogen noemen. En waarin wij ons in herinnering mogen brengen dat wij mogen geloven dat wij iedereen die wij nu zo missen, eens weer terug zullen zien, bij onze God in de hemel!

 

Pastor Constance Janssen – de Ridder

 

Informatieavond in verband met het voornemen om de kerk van de H. Drieëenheid aan de eredienst te onttrekken

Aan de parochianen van de H. Plechelmusparochie,

 

zoals bekend is er reeds lange tijd sprake van een proces, waarbij steeds meer mensen zich niet meer verbonden voelen met een kerk. Dat betekent, dat er steeds minder mensen naar de kerk komen en dit heeft grote gevolgen voor de instandhouding van kerkgebouwen. De kosten van achterstallig onderhoud, jaarlijkse instandhouding en energie kunnen niet meer betaald worden uit de opbrengsten van de kerkbijdragen, collecten, giften en andere baten.

Dit proces voltrekt zich ook binnen de H. Plechelmusparochie. In de periode vanaf het jaar 2001 is het aantal kerkgangers in de parochie meer dan gehalveerd. Binnen de parochie is er een overcapaciteit aan gebouwen ontstaan. Het bestuur heeft deze ontwikkeling voorzien en in de ‘Visie 2024’ is reeds een teruggang in het aantal kerkgebouwen gemeld. Met name in de stad Oldenzaal, waar kerkgebouwen op een relatief korte afstand van elkaar staan, zullen enkele kerken met bijgebouwen moeten worden af gestoten.

 

In de H. Drieëenheidkerk worden inmiddels geen erediensten meer gehouden. De kerk is eigenlijk niet meer als zodanig in gebruik. Het bestuur heeft daarom een proces gestart, waarbij de kerk aan de eredienst wordt onttrokken.

Het Aartsbisdom is van dit voornemen in kennis gesteld en inmiddels is er een gesprek geweest tussen de vicaris, de econoom van het Aartsbisdom en ons bestuur.

Onderdeel van het onttrekkingsproces vormen een informatieavond en op een later moment een hoorzitting. Tijdens de informatieavond worden de aanwezigen geïnformeerd over de stand van zaken in het proces. Uiteraard is er die avond ook ruimte om vragen te stellen.

 

Deze informatieavond wordt gehouden op:

donderdag 15 november a.s.

van 20.00 uur – 21.30 uur

in de H. Antoniuskerk, Spoorstraat 4a in Oldenzaal.

 

Het bestuur nodigt  u hierbij van harte uit om bij die informatieavond aanwezig te zijn.

 

Namens het parochiebestuur, 

Tom Kok, vice-voorzitter

 

Bakkie Troost

Op 2 november in de ochtend zullen de pastores Janssen en Sleegers op de kerkhoven van Rossum, Saasveld, Deurningen en Weerselo aanwezig zijn om een luisterend oor te bieden voor degenen die juist die dag hun vaak zware gang naar het graf van een geliefde hebben gemaakt. In overleg met de pastoraatsgroepen wordt er ook koffie of thee geschonken, om je even aan te warmen. We hopen velen te mogen ontmoeten.

Rossum en Deurningen 9.30 – 11.00 uur

Saasveld en Weerselo 11.30 -13.00 uur

 

Inloopmiddagen voor rouwenden

Vanaf dinsdag 13 november is er voortaan iedere tweede dinsdag van de maand van 14.00 – 15.00 uur een inloopmiddag voor mensen die moeten leven met een verlies in hun leven. Velen die hun man of vrouw hebben verloren, zijn vaak sterk en zeggen eenvoudig dat het leven toch verder gaat. Maar de ervaring leert ook dat het niet altijd eenvoudig is om over je verdriet en het gemis van een geliefde te praten en om gehoor te vinden voor jouw verhaal. Daarom willen wij een luisterend oor bieden en een bakkie troost schenken. Stap over de drempel en weet dat je van harte welkom bent, hoe kort of lang je ook al alleen bent of iemand in je naaste kring verloren hebt aan de dood.

Iedere tweede dinsdag van de maand 

14.00 – 15.00 uur Centraal Secretariaat Spoorstraat 4a Oldenzaal

 

Top 2000-viering

Ook dit jaar houden we weer een Top 2000-viering in de Remigiuskerk te Weerselo en wel op donderdag 27 december om 19.00 uur. Het thema is dit jaar Een nieuw begin. Heb jij een nieuw begin gemaakt dit jaar? Of ga jij een nieuw begin maken? Heb je een nummer uit de Top 2000 dat daar voor jou bij past en wil jij jouw verhaal met ons delen? Neem dan contact op met pastor Janssen of pastor Sleegers. 

 

 

Geplaatst op 2018-10-31 in de categorie: Parochie
70 jaar Ziekentriduum
70 jaar Ziekentriduum

Op 2 en 3 oktober j.l. werd voor de 70e keer het Ziekentriduum gehouden in Oldenzaal. Was het oorspronkelijk drie dagen samen komen voor zieken en bedlegerige mensen in de

Antoniuskerk, in de loop van de jaren werden het twee dagen en verplaatste het Triduum zich naar Zaal Kothman en dit jaar naar het Landhuis. Om dit jubileum te onderstrepen was onze aarstbisschop kardinaal Eijk uitgenodigd om de eerste dag voor te gaan in de viering van de eucharistie en om alle aanwezigen toe te spreken. Hij heeft zelf als arts maar ook als persoon veel ervaring met ziek-zijn en ouder worden en daar heeft hij een heel eerlijk en persoonlijk verhaal voer gehouden dat velen geraakt heeft. Tijdens dit 70e Triduum werd het bestuur van het Triduum geëerd met de Willibrordpalquette. De versierelen werden opgespeld door de kardinaal. De dames Diny Busscher en Gerda Meijer en de heren Dick Bosma en Albert olde Weghuis waren zeer verrast met deze bisdommelijke onderscheiding. Helaas zien zij zich, veelal om persoonlijke redenen genoodzaakt hun bestuurstaak neer te leggen. Het Triduum in deze vorm zal verdwijnen. Maar de aandacht voor onze oudere en zieke medemens gaat niet voorbij. Vanuit het pastoresteam zal gekomen worden met een nieuw initiatief. We hopen ook daar velen te mogen ontmoeten, te troosten en te inspireren.

Alber, Dick, Diny en Gerda en natuurlijk ook emeritus-pastor J. Huisman, heel hartelijk dank voor jullie jarenlange inzet voor het Ziekentriduum Oldenzaal. Het ga jullie goed!

IMG_1738

Geplaatst op 2018-11-19 in de categorie: Geloofsgemeenschappen Oldenzaal (Oldenzaal)
Onthulling plaquette trap
Onthulling plaquette trap

Op zondag 4 november 2018 werd in het bijzijn van haar nichten, een plaquette onthuld waarop aangegeven staat dat mw. Corry Scholten na haar overlijden in 2014 een legaat heeft

geschonken aan de Plechelmusparochie. Dit legaat is aangewend voor de financiering van de trap in de toren. Als blijvend eerbetoon aan mw. Scholten is deze plaquette geplaatst. Door haar donatie is het plaatsen van de noodzakelijke tweede trapopgang naar het koor financieel mogelijk geworden.

Na de Heilige Mis die ochtend werd door nichten van haar onthuld. Hierna hebben Pastor Reerink, een afvaardiging van bestuur (waaronder oud-vice-voorzitter Andre Warnaar, die steeds contact heeft gehouden met de familie) en de locatieraad van de geloofsgemeenschap Antonius / Plechelmus met de aanwezige familieleden van mw. Corry Scholten een kopje koffie gedronken. De bijgevoegde foto’s zijn tijdens deze gebeurtenis gemaakt.

SAM_4110

 

SAM_4116

 

SAM_4118

Geplaatst op 2018-11-19 in de categorie: Plechelmus (Oldenzaal)
Procedure Onttrekking aan de eredienst Drieëenheidkerk
Procedure Onttrekking aan de eredienst Drieëenheidkerk

Op woensdag 15 november j.l. werd een informatie-avond gehouden omtrent het voornemen van het parochiebestuur van de Plechelmusparochie om de kerk van de Heilige Drieëenheid te Oldenzaal aan de eredienst

te onttrekken. Hieronder treft u de presentie van die avond aan, waarin de gehele procedure staat uitgelegd. Presentatie informatieavond vs 1.4 15-11-2018

Enige aanvullende informatie kunt u hieronder lezen. Het gaat dan met name over de termijn waarbinnen de onderbouwing van bezwaren binnen moeten zijn en het (mail-)adres dat u hiervoor moet gebruiken.

 

Aanvullende afspraak naar aanleiding van informatiebijeenkomst 15-11-2018:

Bezwaar

- Schriftelijk aantekenen van bezwaar is mogelijk tot en met vrijdag 30 november 2018.

- Het aandragen van aanvullende informatie op het vóór 30 november 2018 ingediende bezwaar, kan tot en met vrijdag 28 december 2018.

 

Hoorzitting

- Een hoorzitting zal worden ingepland met bezwaarmaker(s), indien het verzoek gehoord te worden, bij het parochiebestuur schriftelijk kenbaar is gemaakt bij het aantekenen van bezwaar tot en met 30 november 2018.

 

Postadres toezenden bezwaarschrift

Parochiebestuur H. Plechelmusparochie

Spoorstraat 4a, 7572 CZ Oldenzaal

 

Mailadres toezenden bezwaarschrift

bestuur@plechelmus.nl

 

 

Geplaatst op 2018-11-17 in de categorie: Parochie