Nieuws

Procedure Onttrekking aan de eredienst Drieëenheidkerk
Procedure Onttrekking aan de eredienst Drieëenheidkerk

Op woensdag 15 november j.l. werd een informatie-avond gehouden omtrent het voornemen van het parochiebestuur van de Plechelmusparochie om de kerk van de Heilige Drieëenheid te Oldenzaal aan de eredienst

te onttrekken. Hieronder treft u de presentie van die avond aan, waarin de gehele procedure staat uitgelegd. Presentatie informatieavond vs 1.4 15-11-2018

Enige aanvullende informatie kunt u hieronder lezen. Het gaat dan met name over de termijn waarbinnen de onderbouwing van bezwaren binnen moeten zijn en het (mail-)adres dat u hiervoor moet gebruiken.

 

Aanvullende afspraak naar aanleiding van informatiebijeenkomst 15-11-2018:

Bezwaar

- Schriftelijk aantekenen van bezwaar is mogelijk tot en met vrijdag 30 november 2018.

- Het aandragen van aanvullende informatie op het vóór 30 november 2018 ingediende bezwaar, kan tot en met vrijdag 28 december 2018.

 

Hoorzitting

- Een hoorzitting zal worden ingepland met bezwaarmaker(s), indien het verzoek gehoord te worden, bij het parochiebestuur schriftelijk kenbaar is gemaakt bij het aantekenen van bezwaar tot en met 30 november 2018.

 

Postadres toezenden bezwaarschrift

Parochiebestuur H. Plechelmusparochie

Spoorstraat 4a, 7572 CZ Oldenzaal

 

Mailadres toezenden bezwaarschrift

bestuur@plechelmus.nl

 

 

Geplaatst op 2018-11-17 in de categorie: Drieeenheid (Oldenzaal)
Nieuwsflits februari 2019
Nieuwsflits februari 2019

Vastentijd

Nog een week of wat dan vieren we hier in Twente weer het feest van Carnaval. De prinsen en prinsessen, markiezen en markiezinnen, jonkheren en jonkdames, ze zijn bijna overal

al weer verschenen en maken hun jaarlijkse rondedans langs allerlei recepties en gala’s. Het blijft bijzonder om te zien en horen hoe mensen van de lokale Carnavalsverenigingen zich ieder jaar weer druk maken om de leukste en grappigste act neer te zetten voor hun gala. Zo is wordt de periode van 11 november tot aan Aswoensdag een feestelijke tijd voor degenen die zich over durven geven aan het feestgedruis. Wat zou het bijzonder zijn als diezelfde feestvierders, die met Carnaval over straat hossen, op Aswoensdag stil en rustig in de kerk zouden zitten om het askruisje te halen, een gebruik wat onlosmakelijk met de viering van Carnaval verbonden is. Carnaval is niet meer en niet minder dan de viering van Vastenavond, de dinsdagavond voordat de veertig dagen durende Vastentijd begint. Wij nodigen iedereen die gezellig Carnaval viert uit om op woensdag 6 maart ergens in onze parochie naar de kerk te komen, tot rust te komen en het askruisje te ontvangen. Dan wint Carnaval aan inhoud en kun je een mooie weg naar Pasen beginnen.

 

Fijne Carnaval gewenst en een inspirerende Vastentijd.

Vrede en alle goeds,

Maroesjka Sleegers p.w.

 

Actie Kerkbalans

Officieel is de jaarlijkse Actie Kerkbalans achter de rug, maar voor degenen die er nog niet aan toegekomen zijn het formulier in te vullen en terug te sturen of brengen, zouden we willen vragen dit alsnog te doen. Want alleen met uw financiële ondersteuning en hulp kunnen we als kerk en parochie blijven bestaan.

 

Bedankt voor uw steun en betrokkenheid. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor elkaar en de mensen om ons heen.

 

VAN DE BESTUURSTAFEL

 

Verkoop Drieëenheidkerk

Het parochiebestuur heeft besloten een prijsvraag uit te schrijven voor geïnteresseerden voor de Drieëenheidkerk, die een zinvolle herbestemming in gedachten hebben, waarbij het gebouw voor de stad behouden blijft. Een brochure met hierin allerlei specificaties voor de plannen ligt klaar bij Schlichter Makelaars te Oldenzaal. Meer hierover kunt u lezen op onze website.

 

Columbarium Drieëenheidkerk

Vanwege de sluiting van deze kerk, het proces van onttrekking aan de eredienst en de voorgenomen verkoop van het kerkgebouw is het parochiebestuur naar een andere bewaarplaats voor de urnen die nu in het columbarium in de voornoemde kerk staan. Voor urnen die niet door de nabestaanden worden opgehaald, wordt gezocht naar een schikte plek in de Plechelmusbasiliek. De ideeën die daarover inmiddels zijn gevormd, moeten nog nader worden uitgewerkt.

 

Verkoop voormalige pastorie H. Antoniuskerk(huidig Centraal Secretariaat en locatiesecretariaat Antonius / Plechelmus)

De voorgenomen verkoop van dit pand bevindt zich in een vergevorderd stadium. Naar verwachting kan de koopovereenkomst op korte termijn worden ondertekend. Het parochiebestuur is zich aan het oriënteren voor plaatsvervangende huisvesting voor het secretariaat.

 

Privacywet

Op 25 mei j.l. is de nieuwe AVG-wet ingegaan. Op onze website is een aantal documenten geplaatst, waarin handreikingen worden gedaan welke stappen er moeten worden ondernomen om de privacy van alle betrokkenen binnen de kerkorganisatie en deelnemers aan activiteiten en respecteren. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan  relevante documenten voor de Parochiële Caritas Instelling en aan invulformulieren, waarbij betrokken hun eventuele bezwaren tegen (herkenbare) publicaties en/of beeldmateriaal kenbaar kunnen maken.

 

Emmaushuis

Op zondag 10 februari j.l werd om 10.00 uur in de voormalige Emmauskerk de laatste viering in dat gebouw gehouden. Deze kerk is al aan de eredienst omtrokken en wordt binnenkort gesloopt om plaats te maken voor een andere bestemming op dit terrein. Voor de kerkgangers in de wijk de Thij is er aan de Dingeldeinstraat 37 een voormalig woonhuis ingericht als Pastoraal Steunpunt.Na de laatste viering heeft pastoor Reerink het Emmaushuis ingezegend en gebeden dat allen die daar komen zich er thuis mogen voelen en zich gezegend weten.

 

JE VOORBEREIDEN OP PASEN

Op heel verschillende manieren kunnen mensen, groot en klein, zich voorbereiden op Pasen. De veertig dagen Vastentijd geven je alle ruimte om wat te doen…

 

Bijbellezen in de Vastentijd

Op donderdavond gaat pastoor Reerink met belangstellenden de verhalen lezen van de zondag daarop. Het gaat om de volgende data: 7, 14, 21, 28 maart, 4, 11 april. De avonden beginnen om 19.00 uur, duren tot ongeveer 20.30 uur en vinden plaats in het Centraal Secretariaat aan de Spoorstraat 4a. Iedereen, met of zonder Bijbelkennis, is van harte welkom!

 

Een spirituele weg naar Pasen

Dit jaar willen we met een groep mensen ter voorbereiding op Pasen het boek Preparing for Easter van C.S. Lewis lezen (hij is de schrijver van de Kronieken van Narnia). Voor alle dagen van de Vastentijd heeft Lewis een overweging geschreven, en daarbij twee bijbelteksten uitgezocht. Het boekje is helaas alleen in het Engels verkrijgbaar, maar voor degenen voor wie dat een probeer is, zorgen we voor en (zelfgemaakte) Nederlandse vertaling. We lezen ieder voor zich de teksten en komen één keer per week samen om gezamenlijk e.e.a. te bespreken en wel op 13, 20, 27 maart, 3, 10, 17 april 20.00 uur, Spoorstraat 4a. Interesse? Laat het weten op pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl

 

Versier je eigen Paaskaars

Ook dit jaar kan jong en oud weer een eigen Paaskaars versieren. We gaan dit doen in de Goede Week. Op maandagmiddag 15 april van 15.00 – 16.30 uur kunnen kinderen vanaf groep 4 meedoen met de workshop en op dinsdagavond 16 april om 19.30 uur zijn de volwassenen van harte welkom. Waar we dit gaan doen is op dit moment nog niet bekend, maar volg de berichtgeving op onze website en Facebook.

Kosten voor de kinderen zijn 5 euro per kaars en voor volwassenen 7,50 euro.

Opgave is verplicht ivm de aanschaf van materiaal, uiterlijk 7 april bij pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl

Geplaatst op 2019-02-18 in de categorie: Parochie
Persbericht Inschrijving Drieëenheidkerk
Persbericht Inschrijving Drieëenheidkerk

De Drieëenheidskerk aan de Kruisstraat 11 Oldenzaal is momenteel niet meer in gebruik als kerk. De kerk zal worden onttrokken aan de eredienst. Het parochiebestuur heeft besloten het kerkgebouw te

verkopen door middel van een inschrijving. De verkoop van de Drieëenheidskerk is in handen gegeven van Schlichter Makelaars.

Het streven van het Parochiebestuur is dat de karakteristieke kerk behouden blijft voor de stad Oldenzaal. De huidige bestemming van de kerk is 'maatschappelijke doeleinden'. Kandidaat-kopers kunnen na bezichtiging een plan indienen hoe ze het kerkgebouw kunnen behouden en op welke manier ze invulling willen gaan geven aan het gebruik hiervan. Nadat er geconstateerd is dat de inschrijving voldoet aan van te voren gestelde eisen kunnen kandidaat-kopers hun plan aan de toetsingscommissie voorleggen. De toetsingscommissie zal een voordracht doen aan het Parochiebestuur. 

Het Parochiebestuur is erg benieuwd naar de creatieve invulling van de geïnteresseerden van de Drieëenheidskerk.

Geïnteresseerden kunnen informatie opvragen bij Schlichter Makelaars, Kerkstraat 9, tel: 0541-515151, www.schlichter.nl 

drieëenheidkerk

Geplaatst op 2019-02-13 in de categorie: Drieeenheid (Oldenzaal)
Kinderkerk 17 februari
Kinderkerk 17 februari

Op zondag 17 febrauari a.s. is er weer een viering voor de allerjongsten van 3 tot 8 jaar. Wees welkom om 10.00 uur in de Antoniuskerk te Oldenzaal. Wil je

weten waar het over gaat? Klik dan op de link!

Poster februari 2019

Geplaatst op 2019-02-12 in de categorie: Parochie