Nieuws

Nieuwsflits juni 2019
Nieuwsflits juni 2019
Eerste Communie Deurningen Zondag 26 mei 2019 hebben 13 kinderen van groep 4 uit Deurningen de Eerste Heilige Communie gedaan. Een leuke spontane groep kinderen die samen bijna een half jaar

naar deze dag hebben toegewerkt en geleefd. Eén onderdeel van de voorbereiding is om een goed doel uit kiezen en hiervoor geld bijeen te brengen. Juf Karen had dit jaar een mooi doel voorgesteld, voor alle kinderen heel herkenbaar. Dit jaar wordt er een bedrag gespaard om aan de Kinderdiabetespoli in Almelo te schenken. Eén van de communiekantjes, Elin Legtenberg, heeft namelijk zelf diabetes type 1. Dat was ook een mooie mogelijkheid voor Elin om de kinderen in haar klas uit te leggen wat diabetes is en wat ze nodig heeft om net als alle anderen te kunnen zijn. Voor zo’n mooi doel wilden de kinderen wel een heitje voor een karweitje doen. Lege flessen ophalen en wegbrengen naar de glasbak, helpen bij de afwas, de auto wassen, wat uit de spaarpot enzovoort. Het bedrag is inmiddels al opgelopen tot bijna 90 Euro. Ze hopen een bedrag op te halen van wel meer dan 150 Euro. Aan het eind van het schooljaar gaan de kinderen naar de Kinderdiabetespoli toe. Ze krijgen dan een rondleiding en gaan dan ook de cheque met het bedrag overhandigen. Overzomeren In samenwerking met de Hofkerk gaan we starten met een project dat we Overzomeren gaan noemen. Voor veel mensen in de zomer, en met name de vakantie een lange en soms eenzamen tijd. Daarom organiseren we iedere woensdagochtend in de vakantie een activiteit voor ieder die daar zin in heeft! Deze zijn in de Hofkerk of in het Emmaushuis. Voor 2,50 euro hebteen gezellige ochtend, met koffie, wat lekkers, een (creatieve) activiteit en aanspraak. Meer informatie volgt nog! Schriftinstuif In navolging van vorig jaar zal pastoor Reerink ook deze zomer in de maanden juli en augustus weer bijbel gaan lezen met mensen die dat interessant vinden. Of je nu katholiek, protestant, orthodox of niet-gelovig bent, je bent van harte welkom om naar de bijbelverhalen van de zondag te luisteren en er samen over van gedachten te wisselen. Data en locatie wordt nog bekend gemaakt. Meditatievieringen De afgelopen meimaand zijn de meditatievieringen zeer goed bezocht. Dat kwam omdat we in samenwerking met Ine Wilbers, geestelijk verzorgster van de Mariahof, bewoners van daar meenamen naar de basiliek voor de Mariavieringen. Iedere week konden we een beroep doen op vrijwilligers die met de bewoners inliepen. Het was een bijzondere ervaring, voor bewoners van de Mariahof maar ook voor de vrijwilligers. Dank voor jullie inzet en aandacht! Ook dank aan de Albert Heijn Zuid-Berghuizen, die alleen vrijwilligers op de been bracht, maar ook iedere week een heerlijke traktatie meenam. In de maanden juli en augustus zullen we ook weer een aantal keren bewoners van de Mariahof meenemen. Welke data dat zijn wordt nog bekend gemaakt. Stand van zaken verkoop Drieëenheidkerk Op 13 maart jl. sloot de inschrijving van de Drieëenheidkerk aan de Kruisstraat 11 in Oldenzaal. In totaal hebben 5 partijen een inschrijving ingediend. De Toetsingscommissie heeft de inschrijvingen geëvalueerd en een voordracht gedaan aan het Parochiebestuur. Het Parochiebestuur heeft deze voordracht opgevolgd. Het vervolgtraject met de inschrijver die als beste beoordeeld is, wordt binnenkort opgestart. Parochie-avond: Balans op weg naar 2024 Voor alle parochianen wordt na de zomervakantie een parochie-avond georganiseerd om u bij te praten. Het tijdstip en de plaats worden nog nader bekend gemaakt. Tijdens die bijeenkomst worden de aanwezigen bijgepraat over de stand van zaken rondom de visie 2024 en het Vitaliteitsproject in de kerkdorpen van onze parochie. Eerste Communie Op de zondagen 16 en 23 juni a.s. zal in de Plechelmusbasiliek de Eerste Heilige Communie gevierd worden. Op zondag 16 juni zijn er twee vieringen, de eerste om 9.30 uur (communicanten van bs. De Esch en Bongerd) en de tweede om 11.30 uur (communicanten van bs. Wendakker, Zevenster, Maten, Linde en Nuts). Op zondag 23 juni om 10.00 uur is de derde viering (communicanten van Drieëenheid, Leemstee, Franciscus en Windroos). Iedereen is van harte welkom om deze vieringen mee te maken en te ervaren dat onze kerk een levendige kerk is, voor jong en oud! In een ander Licht Op zaterdag 22 juni om 19.00 uur is er weer een gebedsviering in Een ander Licht, rondom een lied van Stef Bos. U bent van harte welkom in de Pechelmusbasiliek!
Geplaatst op 2019-06-19 in de categorie: Parochie
Drie maal is scheepsrecht, driemaal: Hoe is het met jou?
Drie maal is scheepsrecht, driemaal: Hoe is het met jou?
Alle goede dingen gebeuren drie keer. Na twee mooie en zinvolle ontmoetingen te Oldenzaal, eentje in de Shemun Zeytekerk en een in de Hofkerk 7 april jongstleden, zal nu

op zondagmiddag 23 juni aanstaande om 13.30 uur de Plechelmuskerk in Oldenzaal haar deuren openen. Bedoeling is dat belangstellenden van buiten maar ook praktizerende of niet praktizerende leden van de drie verschillende kerken in Oldenzaal elkaar informeel ontmoeten bij een wijntje of een kopje koffie. Je mag jong zijn, maar ook oud(er) en je mag een geloofsovertuiging hebben, maar ook zonder godsdienstige geloofsovertuiging ben je van harte welkom. De vraag: “Hoe gaat het met jou” kan worden gebruikt om een gesprek(je) met elkaar aan te knopen. Het zou fantastisch zijn wanneer er dan mooie ontmoetingen tussen mensen kunnen plaatsvinden. Maar eerst zal, zoals telkens is gebeurd, de middag geopend worden met een aantal korte inleidingen over geschiedenis en gebouw van de kerk die haar deuren opent. Dit keer trapt Tom Kok af met een verhaal over de Plechelmusparochie en haar ‘wel en wee’. Harrie Morshuis zal over de Plechelmusbasiliek spreken als monumentaal gebouw en zal het een en ander uitleggen over het beroemde Plechelmusbeeld. Als laatste zal Jan de Gunst een uitleg geven over de goede samenwerking tussen de verschillende kerken op het gebied van de Caritas. De organisatoren hopen op een mooie belangstelling. Wanneer er voldoende aandacht is kan er, zo is de bedoeling, gedacht worden over het organiseren van andere aktiviteiten die bindend kunnen werken tussen mensen van binnen en buiten de kerken in Oldenzaal. Inloop op zondag 23 juni in de Plechelmuskerk te Oldenzaal om 13.30 met koffie en krentenwegge.
Geplaatst op 2019-06-19 in de categorie: Plechelmus (Oldenzaal)
Verhuizing Centraal Secretariaat Oldenzaal
Verhuizing Centraal Secretariaat Oldenzaal
Zoals u wellicht gelezen heeft is het locatiesecretariaat van de Plechelmus/Antonius verhuist naar de sacristie van de Plechelmusbasiliek. Ook het Centraal Secretariaat is verhuist met ingang van 19 juni 2019.

De nieuwe locatie is: Pastorie Deurningen St. Plechelmusplein 9 7561 AD te Deurningen. Telefonisch zijn wij te bereiken via hetzelfde telefoonnummer namelijk 0541 - 530485. Wilt u zo vriendelijk zijn alle post bestemd voor het Centraal Secretariaat naar bovenstaand adres te sturen.
Geplaatst op 2019-06-19 in de categorie: Parochie
Willibrordpalquette voor zr. Werenfride
Willibrordpalquette voor zr. Werenfride
Aan het einde van de feestelijke viering van het Antoniusfeest, op zaterdag 15 juni, werd zr.Werenfride verrast door de Willibrordplaquette, de hoogste bisschoppelijke onderscheiding die onze kerk kent.

Zr. Werenfride heeft vele tientallen jaren op vrijwillige basis pastorale zorg verleend aan mensen in Oldenzaal. Vanaf 1991 bewoonde zij (in eerste instantie samen met andere zusters) de voormalige pastorie van de Antoniuskerk. Onlangs is afscheid van haar genomen in de Mariahof, waar zij actief was als bezoekster van bewoners, maar ook om de bloemen in de kapel te verzorgen, en is zij verhuisd naar het moederhuis van haar congregatie Franciscanessen van Thune, in Denekamp / Noord-Deurningen. Wij feliciteren zr. Werenfride van harte met deze bijzondere onderscheiding en wensen haar nog vele gelukkige en gezonden jaren toe.
Geplaatst op 2019-06-16 in de categorie: Antonius (Oldenzaal)