Nieuws

Uitnodiging 26e Titus Brandsmalezing
Uitnodiging 26e Titus Brandsmalezing
De 26e Titus Brandsma Lezing zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 24 mei en wordt gehouden door Gert-Jan Segers. Het is een bijzonder voorrecht dat wij dit jaar Gert-Jan Segers,

Tweede Kamerlid en partijleider van de ChristenUnie, op 24 mei in de Stevenskerk Nijmegen mogen verwelkomen. Hij was tot begin 2013 directeur van de Mr. G. Groen van Prinsterer Stichting, het wetenschappelijk instituut van de CU. Ook heeft hij gewerkt als zendeling in Egypte en publiceerde hij enkele romans. In zijn lezing spreekt hij over: ‘In en door en met God ziet de mens zich verenigd en in relatie tot alle andere mensen’, sprak Titus Brandsma in 1932. Door zijn sociale bewogenheid, zijn gedrevenheid om recht te doen en zich uit te spreken toen hem dat persoonlijk gevaar opleverde, gaf hij als gelovige betekenis aan sámenleven. Die roeping geldt ook vandaag in een tijd van verdeeldheid en polarisatie. Hoe kunnen we blijven thuiskomen met elkaar in een land waarin de kloven tussen mensen soms onoverbrugbaar lijken? Wat vraagt dat van politiek en samenleving? En welke rol kunnen, mogen en moeten christenen hierbij spelen? Daarna zal Rik Torfs, Belgisch hoogleraar aan de KU Leuven en kerkjurist, kort met hem in gesprek gaan. Wij nodigen u van harte uit om deze bijzondere lezing bij te wonen op: Vrijdag 24 mei van 15.00 – 16.00 uur in de Stevenskerk, Sint Stevenskerkhof 62, 6511 VZ NIJMEGEN. Na afloop is er tot 17.30 uur de gelegenheid voor een hapje en een drankje in de Stevenskerk. Met het oog op de organisatie zouden wij u willen vragen om u voor de lezing op te geven, via onze website: www.titusbrandsmainstituut.nl Graag begroeten wij u vrijdag 24 mei aanstaande in de Stevenskerk te Nijmegen. Inigo Bocken, wetenschappelijk directeur Marc De Kesel, directeur interne en externe zaken
Geplaatst op 2019-03-20 in de categorie: Parochie
Paasgroet kardinaal Eijk
Paasgroet kardinaal Eijk
Een groet van de aartsbisschop aan alle gelovigen van het Aartsbisdom Utrecht bij het begin van het Paastriduum 2019

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, In Nederland bevinden wij ons nu in het Rembrandtjaar; in 2019 is het 350 jaar geleden dat Rembrandt van Rijn is gestorven. Tot ver over onze eigen grenzen heen is hij bekend en wordt zijn werk bewonderd. Een van zijn mooiste schilderijen is voor mij De Emmaüsgangers, dat hij in 1648 heeft gemaakt. Hierop is het moment afgebeeld waarop de Emmaüsgangers Jezus, de Verrezen Heer, herkennen: wanneer Hij aan tafel het brood voor hen breekt. Als Aartsbisdom Utrecht gaan wij vanaf de eerste zondag van de Advent 2019 ook een bijzonder jaar in: een Jaar van de Eucharistie. Hierdoor beogen mijn hulpbisschoppen, vicarissen en ik te bereiken dat dit sacrament van de blijvende aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus midden onder ons steeds meer (of wellicht opnieuw) een centrale plek in het hart van ons geloofsleven gaat innemen. Binnenkort zal ik hierover een pastorale brief doen uitgaan. Op Witte Donderdag heeft de Heer tijdens het Laatste Avondmaal de Eucharistie ingesteld. Hierdoor wordt zijn op Goede Vrijdag eens en voor altijd volbrachte offer op het kruis voor ons tegenwoordig gesteld. Twee van de leerlingen – diep ontgoocheld na Jezus’ kruisdood van Jeruzalem op weg naar Emmaüs – herkenden de verrezen Heer toen Hij voor hen het brood brak (Lucas 24, 13-35). In de Eucharistie blijft de Heer dat via de priester voor ons doen, opdat wij Hem zelf ontvangen. Als beeld voor het Jaar van de Eucharistie is daarom gekozen voor genoemd schilderij De Emmaüsgangers van Rembrandt (Parijs, Musée du Louvre). Hieronder treft u het aan. Hier spreek ik de hoop uit dat het komende Jaar van de Eucharistie eraan mag bijdragen dat we minstens elke zondag in het sacrament van de Eucharistie het voedsel zoeken dat we nodig hebben om Hem na te volgen op weg naar Gods eeuwig Koninkrijk. Graag wens ik u – mede namens mijn hulpbisschoppen en vicarissen – alvast van harte een Zalig Pasen en de overvloedige zegen van de Verrezen Heer. + Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht
Geplaatst op 2019-04-22 in de categorie: Parochie
Pasen 2019
Pasen 2019
Drie dagen na het overlijden van Jezus, ’s morgens vroeg, gingen twee Maria’s naar Zijn graf – om te zien dat het leeg was! De eerste Paasmorgen was aangebroken. In

de lente. Toeval? Misschien wel, maar wat is dat moment ons prachtig toegevallen! Want, net als de lente, mag ook Pasen voor ons een nieuw begin zijn. Een nieuw begin met onze opgestane Heer! Hij gaf Zijn leven voor ons, aan het kruis, op Goede Vrijdag. De dag die zo goed is omdat het sterven van Jezus voor ons een nieuw begin betekent. Hij stierf voor alles wat maar mis kan gaan in een mensenleven. En vervolgens mogen wij op Paasmorgen met Jezus opstaan. Loskomen, uit alles wat ons weerhoudt echt gelukkig te zijn, en er echt te zijn voor elkaar. Laten we dan met vreugde die prachtige woorden meezingen die zo vaak weerklinken in de Paastijd: U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer. Uit een blinkend stromen daalde d’ engel af, heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf. U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer! Ik wens ons allen een zalig Pasen! Pastor Constance Janssen
Geplaatst op 2019-04-22 in de categorie: Parochie
De Passie van Pasen, Saasveld
De Passie van Pasen, Saasveld
Kom en ga mee Beleef samen met het koor Da Capo op Goede Vrijdag 19 april 2019 het Passieverhaal in een eigentijds jasje.

Het wordt een bijzondere uitvoering met fraaie filmbeelden en Nederlandstalige liedjes. Met hulp van vele spelers wordt het verhaal verteld. Decor: het prachtige kerkeiland en de kasteeltuin. Kom kijken en luisteren Goede Vrijdag 19 april 19.00 uur St.-Plechelmuskerk Saasveld. Na afloop: koffie, thee of frisdrank. Een vrije gift is van harte welkom.
Geplaatst op 2019-04-18 in de categorie: Plechelmus (Saasveld)