Nieuws

Hartelijk dank!
Hartelijk dank!
Tijdens de kerkdiensten met Kerstmis en Pasen wordt er in onze parochie gecollecteerd voor de Caritas. Tijdens de afgelopen Pasen is dat in de meeste van onze kerken ook weer gebeurd. Met de opbrengst proberen we de helpende hand te bieden aan mensen in onze parochie die het financieel niet of nauwelijks redden.

Graag geven we aan wat we de afgelopen periode met uw bijdragen hebben gedaan. In het eerste kwartaal van 2019 is aan 160 pakketten van de Voedselbank verse groente en fruit toegevoegd; dat zijn producten die in die pakketten vaak ontbreken. Er is acute hulp verstrekt aan een gezin dat tot twee keer toe dupe is geworden van een frauderende bewindvoerder. In de week voor Pasen zijn specifiek in de kerkdorpen, pakketten verstrekt aan gezinnen waarbinnen stille armoede heerst. Dit gaat dan meestal om gezinnen die nét buiten alle regelingen vallen. Zonder uw bijdrage kan de Caritas haar werk voor die mensen niet doen. Daarom een dank je wel aan iedereen die er aan bijdraagt dat Caritas haar werk kan doen. Wij hopen met de bijdragen uit de hele parochie ook in de loop van dit jaar weer veel goede dingen te kunnen doen. Wij steunen mensen ongeacht hun achtergrond. Ons hoofddoel daarbij is mensen in staat te stellen (weer) aan het maatschappelijk leven mee te doen. Als dat nodig is helpen we mensen door ze te verwijzen naar professionele hulpverleners. Waar kunt u met hulpvragen terecht? Meldingen kunnen worden gedaan bij het parochiesecretariaat, secretariaat@plechelmusparochie.nl of via het telefoonnummer 0541-530485. Of bij uw locale contactpersoon van de Caritas. Uiteraard is de vertrouwelijkheid altijd gewaarborgd. U kunt ons natuurlijk ook steunen buiten de collectes met Kerstmis en Pasen om. Giften aan de Parochiële Caritas Instelling (PCI) kunnen worden afgetrokken van de belasting; ons rekeningnummer is NL15RABO0144701766 t.n.v. R.K. Parochiële Caritas Plechelmusparochie te Oldenzaal.
Geplaatst op 2019-05-06 in de categorie: Parochie
Vrijwilligers gezocht
Vrijwilligers gezocht
In de maand mei komen bewoners van de Mariahof op maandagmiddag naar de Plechelmusbasiliek om daar mee te bidden en zingen rond Maria. Maar... de meesten van hen hebben begeleiding

nodig omdat zij met de rolstoel komen. Daarom zijn we op zoek naar zo'n vijftien mensen die ons in de maand mei willen helpen bewoners van de Mariahof naar de basiliek te brengen en daarna weer naar de Mariahof. Daar drinken we samen nog lekker een kopje koffie of thee. Het gaat om de volgende maandagen: 6, 13, 20 en 27 mei. Verzamelen in de hal van de Mariahof om 14.00 uur. Wil tu ons helpen? Meldt u dan bij pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl of iwilbers14@gmail.com Alvast hartelijk dank!
Geplaatst op 2019-04-25 in de categorie: Parochie
Zin in Eten
Zin in Eten
Iedere eerste woensdag van de maand wordt er in de keuken van de Mariahof door vrijwilligers van onze Plechelmusparochie en de Hofkerk gekookt voor een aantal gasten die tegen een vergoeding van 7,50 euro heerlijk kunnen genieten van een driegangen-diner.

Al meer dan een jaar draait Zin in Eten nu al op deze manier en we hebben al voor heel wat mensen de lekkerste gerechten klaargemaakt. Vindt u het leuk om samen met anderen te eten? Houdt u wel van een verassing op uw bord? Hebt u ook af en toe behoefte aan een gezellig, goed gesprek aan tafel? Geef u dan op bij pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl, uiterlijk de maandag vóórdat Zin in Eten wordt gehouden. We ontvangen u met een kopje koffie om 17.15 uur in het restaurant van de Mariahof, aan de Beatrixstraat in Oldenzaal. Zin in Eten is op 1 mei, 12 juni, 3 juli, 7 augustus, 4 september, 2 oktober, 6 november en 18 december. Geef u op! U bent van harte welkom!
Geplaatst op 2019-04-25 in de categorie: Parochie
Nieuwsflits Pasen 2019
Nieuwsflits Pasen 2019
Bijzondere concerten en gebeurtenissen in de Vasten- en Passietijd Op vrijdag 12 april vindt er een bijzondere rondgang plaats door Deurningen, “De Passie Deurningen”. Vele verenigingen, koren, de basisschool en vrijwilligers werken

er aan mee. En we kunnen u zeggen dat met heel veel hulp van de gemeenschap het een bijzonder evenement gaat worden. We zullen starten op het schoolplein om 19.00 uur en van daaruit, voorafgegaan door het kruis, rondgaan langs een aantal staties, waar U kunt luisteren en kijken naar een uitvoering in eigentijdse setting. We zullen eindigen op het kerkplein. Naderhand is er dan gelegenheid voor een kopje koffie of een glaasje ranja in ons parochiehuis. Bij slecht weer vindt de uitvoering plaats in de kerk. Graag zien we U allen, voor dit toch wel, bijzonder evenement. Op 14 april om 16.00 uur is eveneens in de Plechelmusbasiliek een uitvoering van het Enschedese Byzanthijnse Kozakken Koor met als soliste Karin Hertsenberg. Voor kaartverkoop kijk op www.ebkk.nl Op 14 april om 19.30 uur zingt het koor Triple One, i.s.m. Inspiration en o.l.v. Han Schokker Jezus Christ Superstar, in de Mariakerk te Zuid-Berghuizen. Iedereen is van harte welkom! Beleef samen met het koor Da Capo op Goede Vrijdag 19 april 2019 het Passieverhaal in een eigentijds jasje. Het wordt een bijzondere uitvoering met fraaie filmbeelden en Nederlandstalige liedjes. Met hulp van vele spelers wordt het verhaal verteld. Decor: het prachtige kerkeiland en de kasteeltuin. Kom kijken en luisteren op Goede Vrijdag 19 april 19.00 uur St. Plechelmuskerk Saasveld. Na afloop: koffie, thee of frisdrank. Een vrije gift is van harte welkom. Op initiatief van de Paasvuurwerkgroep wordt er op Paaszondag 20 april om 19.45 uur een samenkomst gehouden in de Plechelmuskerk te Deurningen. Vrijwilligers van de werkgroep vertellen dan samen met de hoogheden van de carnavalsverenigingen het paasverhaal, afgewisseld met zang door kinderen van het Kanjerkoor. Rond het thema ‘Licht’ worden korte teksten gelezen en fakkels aangestoken. Kinderen uit groep vijf van de basisschool, begeleid door paashazen en andere vrijwilligers uit het jeugdwerk Hades, dragen de fakkels mee in de optocht naar de plek van het paasvuur. Het Licht vanuit de kerk wordt zo als het ware verbreed naar het licht van het paasvuur, nadat dit ontstoken is. Een bijzondere samenkomst waarbij ieder van harte welkom is. VAN DE BESTUURSTAFEL Onttrekking aan de eredienst van de H. Drieëenheidkerk De notulen van de hoorzitting zijn inmiddels ontvangen en zullen via de heer Gaalman aan de bezwaarmakers ter kennisneming worden gebracht. Daarnaast zullen deze worden gepubliceerd op de website. Ook de gemeente wordt geïnformeerd over de stand van zaken. Prijsvraag inzake ideeën voor alternatief gebruik H. Drieëenheidkerk Er is belangstelling voor het kerkgebouw en aanmelden kon tot woensdag 13 maart jl.. De notaris heeft inmiddels de inschrijvingen die geselecteerd die voldoen aan de gestelde eisen. Deze zullen ter beoordeling aan een onafhankelijke commissie worden voorgelegd, die advies zal uitbrengen aan het Parochiebestuur. Verkoop voormalige pastorie H. Antoniuskerk (huidig Centraal Secretariaat en locatiesecretariaat Antonius / Plechelmus) De (ver-)koopovereenkomst is door beide partijen ondertekend. Begin mei a.s. zal blijken of de verkoop daadwerkelijk door gaat. Het bestuur is zich aan het oriënteren voor plaatsvervangende huisvesting voor het secretariaat. Zo nodig kan geopteerd worden voor een tijdelijke voorziening. Vernieuwing website De website is verouderd en niet meer actueel. Er is inmiddels een aanbieding tot vernieuwing binnen en een andere volgt binnenkort. Zodra deze binnen is zal het bestuur zich over beide opties beraden. Onderhoud van kerkgebouwen in de gemeente Dinkelland De gemeente Dinkelland kent subsidiemogelijkheden voor het onderhoud van kerken binnen de gemeente. Dit betreft dus de kerken in Deurningen, Rossum, Saasveld en Weerselo. Omdat niet duidelijk is hoe deze subsidiering in de praktijk wordt toegepast zal vanuit het bestuur hierover navraag bij de gemeente worden gedaan. Versier je eigen Paaskaars Ook dit jaar kan jong en oud weer een eigen Paaskaars versieren. We gaan dit doen in de Goede Week. Op maandagmiddag 15 april van 15.00 – 16.30 uur kunnen kinderen vanaf groep 4 meedoen met de workshop en op dinsdagavond 16 april om 19.30 uur zijn de volwassenen van harte welkom. Waar we dit gaan doen is op dit moment nog niet bekend, maar volg de berichtgeving op onze website en Facebook. Kosten voor de kinderen zijn 5 euro per kaars en voor volwassenen 7,50 euro. Opgave is verplicht ivm de aanschaf van materiaal, uiterlijk 7 april bij pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl
Geplaatst op 2019-04-11 in de categorie: Parochie
Oudere berichten vind u in ons Nieuws Archief