Nieuws

In memoriam pastor Michiel Haije Zeinstra A.A., pater Assumptionist
In memoriam pastor Michiel Haije Zeinstra A.A., pater Assumptionist
In de avond van de 1e Pinksterdag ging pastor Michiel Zeinstra A.A. heen te midden van zijn familie en enkele dierbare parochianen in het MST te Enschede. Ernstige ademhalingsproblemen en vermindering

van de hartfunctie gingen daaraan vooraf. Afgelopen dinsdag werd hij opgenomen in het ziekenhuis, waar toegewijde medische zorg op de intensive-care werd verleend, maar zijn lichaam kon niet meer. Michiel is, zoals hij zelf wilde, in het harnas gestorven. Michiel was een pastor die tot het laatst toe betrokken was bij de hele parochie, maar vooral ook bij ‘’zijn’’ Rossum in het bijzonder. Hij zag de ‘’pastoorsfunctie’’ zeer breed: de kerk, het verenigingsleven, de mensen jong en oud, het maatschappelijke leven, het was voor hem sterk met elkaar verbonden. Zijn missiejaren in Afrika hadden een positieve invloed op zijn pastoraat in Nederland. Dat zag en voelde je in zijn betrokkenheid op mensen, de omgeving van kerk en samenleving en zijn congregatie. Niet gemakkelijk voor hem was, dat de situatie rondom alle levensvragen en geloofsinvulling in Nederland de laatste tientallen jaren zo veranderde. Enkele jaren geleden was Michiel nog in zijn geliefde Afrika toen aldaar een belangrijk bisdom- en parochiejubileum gevierd werd. Het mooie bisdom en zijn parochie waar het geloof leeft en grote betekenis heeft. Vol lof en met mooie verhalen en ervaringen kwam hij daarvan terug. Michiel werd geboren op 18 april 1942 te Greonterp. Na de lagere school bezocht hij het klein seminarie Sint Joseph van Mill Hill in Hoorn. Na vijf jaar studie ging hij naar het noviciaat Stella Maris in Steenbergen. In 1964 heeft hij de eerste kloostergelofte afgelegd bij de paters Assumptionisten. Op 18 december 1971 werd hij door Mgr. J. Bluijssen tot priester gewijd en benoemd in de Maria Geboorteparochie in ‘s-Hertogenbosch. In 1978 werd hij benoemd als missionaris in Afrika op de missiepost Kyondo in het huidige Congo. Na ruim twintig jaar in de missie te hebben gewerkt werd hij op 1 november 1999 benoemd tot pastoor van de H. Plechelmusparochie te Rossum en tot pastor van de parochies van Deurningen, Saasveld en Weerselo. Vanaf 1 november 2008 werd hij benoemd in de H. Plechelmusparochie te Oldenzaal; eerst als parochievicaris en vanaf 1 januari 2017 als priester-assistent. Dat de Heer van alle leven hem moge opnemen. Michiel, rust in vrede.
Geplaatst op 2019-06-11 in de categorie: Parochie
Nieuwsflits juni 2019
Nieuwsflits juni 2019
Eerste Communie Deurningen Zondag 26 mei 2019 hebben 13 kinderen van groep 4 uit Deurningen de Eerste Heilige Communie gedaan. Een leuke spontane groep kinderen die samen bijna een half jaar

naar deze dag hebben toegewerkt en geleefd. Eén onderdeel van de voorbereiding is om een goed doel uit kiezen en hiervoor geld bijeen te brengen. Juf Karen had dit jaar een mooi doel voorgesteld, voor alle kinderen heel herkenbaar. Dit jaar wordt er een bedrag gespaard om aan de Kinderdiabetespoli in Almelo te schenken. Eén van de communiekantjes, Elin Legtenberg, heeft namelijk zelf diabetes type 1. Dat was ook een mooie mogelijkheid voor Elin om de kinderen in haar klas uit te leggen wat diabetes is en wat ze nodig heeft om net als alle anderen te kunnen zijn. Voor zo’n mooi doel wilden de kinderen wel een heitje voor een karweitje doen. Lege flessen ophalen en wegbrengen naar de glasbak, helpen bij de afwas, de auto wassen, wat uit de spaarpot enzovoort. Het bedrag is inmiddels al opgelopen tot bijna 90 Euro. Ze hopen een bedrag op te halen van wel meer dan 150 Euro. Aan het eind van het schooljaar gaan de kinderen naar de Kinderdiabetespoli toe. Ze krijgen dan een rondleiding en gaan dan ook de cheque met het bedrag overhandigen. Overzomeren In samenwerking met de Hofkerk gaan we starten met een project dat we Overzomeren gaan noemen. Voor veel mensen in de zomer, en met name de vakantie een lange en soms eenzamen tijd. Daarom organiseren we iedere woensdagochtend in de vakantie een activiteit voor ieder die daar zin in heeft! Deze zijn in de Hofkerk of in het Emmaushuis. Voor 2,50 euro hebteen gezellige ochtend, met koffie, wat lekkers, een (creatieve) activiteit en aanspraak. Meer informatie volgt nog! Schriftinstuif In navolging van vorig jaar zal pastoor Reerink ook deze zomer in de maanden juli en augustus weer bijbel gaan lezen met mensen die dat interessant vinden. Of je nu katholiek, protestant, orthodox of niet-gelovig bent, je bent van harte welkom om naar de bijbelverhalen van de zondag te luisteren en er samen over van gedachten te wisselen. Data en locatie wordt nog bekend gemaakt. Meditatievieringen De afgelopen meimaand zijn de meditatievieringen zeer goed bezocht. Dat kwam omdat we in samenwerking met Ine Wilbers, geestelijk verzorgster van de Mariahof, bewoners van daar meenamen naar de basiliek voor de Mariavieringen. Iedere week konden we een beroep doen op vrijwilligers die met de bewoners inliepen. Het was een bijzondere ervaring, voor bewoners van de Mariahof maar ook voor de vrijwilligers. Dank voor jullie inzet en aandacht! Ook dank aan de Albert Heijn Zuid-Berghuizen, die alleen vrijwilligers op de been bracht, maar ook iedere week een heerlijke traktatie meenam. In de maanden juli en augustus zullen we ook weer een aantal keren bewoners van de Mariahof meenemen. Welke data dat zijn wordt nog bekend gemaakt. Stand van zaken verkoop Drieëenheidkerk Op 13 maart jl. sloot de inschrijving van de Drieëenheidkerk aan de Kruisstraat 11 in Oldenzaal. In totaal hebben 5 partijen een inschrijving ingediend. De Toetsingscommissie heeft de inschrijvingen geëvalueerd en een voordracht gedaan aan het Parochiebestuur. Het Parochiebestuur heeft deze voordracht opgevolgd. Het vervolgtraject met de inschrijver die als beste beoordeeld is, wordt binnenkort opgestart. Parochie-avond: Balans op weg naar 2024 Voor alle parochianen wordt na de zomervakantie een parochie-avond georganiseerd om u bij te praten. Het tijdstip en de plaats worden nog nader bekend gemaakt. Tijdens die bijeenkomst worden de aanwezigen bijgepraat over de stand van zaken rondom de visie 2024 en het Vitaliteitsproject in de kerkdorpen van onze parochie. Eerste Communie Op de zondagen 16 en 23 juni a.s. zal in de Plechelmusbasiliek de Eerste Heilige Communie gevierd worden. Op zondag 16 juni zijn er twee vieringen, de eerste om 9.30 uur (communicanten van bs. De Esch en Bongerd) en de tweede om 11.30 uur (communicanten van bs. Wendakker, Zevenster, Maten, Linde en Nuts). Op zondag 23 juni om 10.00 uur is de derde viering (communicanten van Drieëenheid, Leemstee, Franciscus en Windroos). Iedereen is van harte welkom om deze vieringen mee te maken en te ervaren dat onze kerk een levendige kerk is, voor jong en oud! In een ander Licht Op zaterdag 22 juni om 19.00 uur is er weer een gebedsviering in Een ander Licht, rondom een lied van Stef Bos. U bent van harte welkom in de Pechelmusbasiliek!
Geplaatst op 2019-06-19 in de categorie: Parochie
Drie maal is scheepsrecht, driemaal: Hoe is het met jou?
Drie maal is scheepsrecht, driemaal: Hoe is het met jou?
Alle goede dingen gebeuren drie keer. Na twee mooie en zinvolle ontmoetingen te Oldenzaal, eentje in de Shemun Zeytekerk en een in de Hofkerk 7 april jongstleden, zal nu

op zondagmiddag 23 juni aanstaande om 13.30 uur de Plechelmuskerk in Oldenzaal haar deuren openen. Bedoeling is dat belangstellenden van buiten maar ook praktizerende of niet praktizerende leden van de drie verschillende kerken in Oldenzaal elkaar informeel ontmoeten bij een wijntje of een kopje koffie. Je mag jong zijn, maar ook oud(er) en je mag een geloofsovertuiging hebben, maar ook zonder godsdienstige geloofsovertuiging ben je van harte welkom. De vraag: “Hoe gaat het met jou” kan worden gebruikt om een gesprek(je) met elkaar aan te knopen. Het zou fantastisch zijn wanneer er dan mooie ontmoetingen tussen mensen kunnen plaatsvinden. Maar eerst zal, zoals telkens is gebeurd, de middag geopend worden met een aantal korte inleidingen over geschiedenis en gebouw van de kerk die haar deuren opent. Dit keer trapt Tom Kok af met een verhaal over de Plechelmusparochie en haar ‘wel en wee’. Harrie Morshuis zal over de Plechelmusbasiliek spreken als monumentaal gebouw en zal het een en ander uitleggen over het beroemde Plechelmusbeeld. Als laatste zal Jan de Gunst een uitleg geven over de goede samenwerking tussen de verschillende kerken op het gebied van de Caritas. De organisatoren hopen op een mooie belangstelling. Wanneer er voldoende aandacht is kan er, zo is de bedoeling, gedacht worden over het organiseren van andere aktiviteiten die bindend kunnen werken tussen mensen van binnen en buiten de kerken in Oldenzaal. Inloop op zondag 23 juni in de Plechelmuskerk te Oldenzaal om 13.30 met koffie en krentenwegge.
Geplaatst op 2019-06-19 in de categorie: Plechelmus (Oldenzaal)
Verhuizing Centraal Secretariaat Oldenzaal
Verhuizing Centraal Secretariaat Oldenzaal
Zoals u wellicht gelezen heeft is het locatiesecretariaat van de Plechelmus/Antonius verhuist naar de sacristie van de Plechelmusbasiliek. Ook het Centraal Secretariaat is verhuist met ingang van 19 juni 2019.

De nieuwe locatie is: Pastorie Deurningen St. Plechelmusplein 9 7561 AD te Deurningen. Telefonisch zijn wij te bereiken via hetzelfde telefoonnummer namelijk 0541 - 530485. Wilt u zo vriendelijk zijn alle post bestemd voor het Centraal Secretariaat naar bovenstaand adres te sturen.
Geplaatst op 2019-06-19 in de categorie: Parochie