Nieuws

Smartlap of Troostkleed
Smartlap of Troostkleed
Wat doen we met zijn / haar kleding? Als iemand in je directe omgeving sterft, blijf je met een hoop kleding zitten. En wat doe je daar dan mee? Weggooien is vaak nog jammer, omdat het goede kleding is, zelf aantrekken voelt niet goed, en naar de tweede landswinkel brengen is vaak nog moeilijk.

Misschien is het een idee om van kleding die je dierbaar is iets anders te maken, een smartlap of een troostkleed, of een tas, een schort, een kussensloop, net wat je zelf bedenkt. Is er iemand in jouw omgeving gestorven en heb je nog kleding die je niet weg kunt doen, kom dan op maandag 14 oktober en maandag 11 november om 20.00 uur naar het Emmaushuis, voor de workshop Smartlap of Troostkleed. We gaan dan met elkaar iets nieuws maken van kleding waar nog herinneringen aan vast zitten... Neem kleding mee, broeken, blouzen, sjaals, stropdassen, kousen, wat je wilt. Ook een naaimachine en naargerei is handig om mee te nemen. Samen gaan we aan de slag! Opgave bij pastor Sleegers, telefoon 06 2337 3647 of email pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl
Geplaatst op 2019-10-05 in de categorie: Parochie
Open Huis Emmaushuis
Open Huis Emmaushuis
Een kerk verdween, een “pastoraal steunpunt” kwam er voor in de plaats. Wat is dat? De Emmaus-geloofsgemeenschap wil graag laten zien, hoe zij voortgaat met haar Emmaushuis, een gastvrije plek voor ontmoeting, bezinning, gebed en wat al niet meer.

Daarom is er “open huis” op zondag 13 oktober a.s. van 11 uur tot 14 uur. Het adres is: W.Dingeldeinstraat 37, 7576TS, Oldenzaal (De Thij). Je bent van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen in ons Pastoraal Steunpunt Emmaushuis. Er is natuurlijk koffie, een drankje e.d. Locatieraad en Pastoraatgroep geloofsgemeenschap Emmaus, Plechelmusparochie
Geplaatst op 2019-10-11 in de categorie: Emmaus (Oldenzaal)
Themaconcert Moeder Aarde, reprise
Themaconcert Moeder Aarde, reprise
Na het overweldigende succes van 18 november 2018 in de Plechelmuskerk te Saasveld, voert koor Da Capo op zondag 13 oktober opnieuw het themaconcert ‘Moeder Aarde’ uit, in de St. Simon en Judaskerk te Ootmarsum.

‘Moeder Aarde’ De aarde: de grond van ons bestaan. Wij leven erop en maken er deel van uit. Vol verwondering en verbazing genieten wij van de natuur en maken gebruik van de aarde. Maar ook misbruik en uitbuiting met grote gevolgen: Vernietiging, natuurrampen, honger, uitsterven….. De aarde heeft geen mensen nodig, maar mensen hebben de aarde nodig!! Rondom dit thema heeft Da Capo een mooie keuze uit haar liedrepertoire gemaakt en hierbij een passende beeldpresentatie gecreëerd. Het is een sfeervol concert waarbij de muziek en de beelden elkaar versterken. Da Capo is een gemengd (pop)koor met een breed repertoire; met de nadruk op lichte popsongs (maar ook licht klassiek). Dirigente: Resy Weernink. Piano: Josephien Havinga. Drum: Anne Boswinkel Zondag 13 oktober 15.00 uur in de St. Simon en Judaskerk, Ootmarsum. De kerk is vanaf 14.30 open voor publiek. Entree: € 5,00 (contant te betalen bij binnenkomst) Wij hopen velen van u te ontmoeten. Themakoor Da Capo.
Geplaatst op 2019-10-10 in de categorie: Plechelmus (Saasveld)
Jaarverslag PCi 2018
Jaarverslag PCi 2018
De Caritas H. Plechelmus heeft als werkgebied de parochie van de H. Plechelmus, die is gevestigd in Oldenzaal. Deze wordt gevormd door 7 geloofsgemeenschappen. Dit werkgebied bestrijkt de hele gemeente

Oldenzaal en een deel van de gemeente Dinkelland. Het bestuur streeft naar een samenstelling met leden uit de verschillende geloofs-gemeenschappen. In 2018 bestond het bestuur uit drie bestuursleden, twee afkomstig uit Oldenzaal en één uit Weerselo. De voorzitter combineert deze functie met die van secretaris. Per 2019 is iemand uit Rossum toegetreden tot het bestuur. Er is ruimte om het bestuur uit te breiden met mensen uit andere geloofs-gemeenschappen. Het bestuur wordt geadviseerd vanuit het parochiebestuur, de DKCI (aartsbisdom) en de geloofsgemeenschap Deurningen. Betrokkenen worden uitgenodigd vergaderingen bij te wonen en het bestuur te adviseren, maar zijn geen bestuurslid. Onze werkstructuur voortvloeiend uit het beleidsplan 2017-2021 is concreet ingevuld door het benoemen van contactpersonen binnen alle geloofsgemeenschappen. Deze personen functioneren als de lokale oren en ogen van het Caritasbestuur. Deze mensen hebben mandaat om tot € 100,-- uitgaven te doen. Indien het bedrag daarboven ligt dan is het dagelijks bestuur bevoegd tot € 500,-- en daarboven wordt de hulpvraag voorgelegd aan het bestuur. Binnen het bestuur is o.a. gesproken over: Financiën – begroting 2019 en rekening 2017. De middelen in 2018 waren voldoende om onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Hulpvragen- aanzienlijk minder dan in vorige jaren mede door behandeling en uitvoering van hulpvragen binnen de Stichting Armoedebestrijding Oldenzaal. Onze betrokkenheid binnen deze Stichting – deze Stichting is één van de 16 leden binnen de Vereniging Armoedepreventie Oldenzaal. Daarin zitten alle organisaties, die op een of andere wijze te maken hebben met armoede. Daarbij wordt gebruik gemaakt van één gebouw (Ons Gebouw, Nijverheids-straat 97). Daarnaast zijn er publiekscontacten met één aanspreekpunt op één loket binnen het Sociaal Team Oldenzaal in het Michgoriushuis. Wij hebben invulling gegeven aan 21 individuele aanvragen (€ 1350,--) voor noodhulp. Daarnaast hebben wij ± € 5000,-- besteed aan collectieve uitgaven voor ondersteuning van groepen van mensen in armoede en eenzaamheid. Aandacht is besteed aan het verkrijgen van meer hulpvragen uit kerkdorpen. De AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming. PR en de wijze waarop wij daar invulling aan willen geven. De Ariënsprijs 2019 – indiende projecten zijn de prikpost Rossum en de Vereniging Armoedepreventie Oldenzaal Veel aandacht voor en vast agendapunt “EENZAAMHEID”, hoe pak je dit op met als uitvloeisel de prikpost in Rossum. Deze prikpost is/wordt gefaciliteerd voor wat betreft de kosten van de koffievoorziening ( + een broodje). Een 6 tal dames en 1 heer uit Rossum zorgen voor de ‘bindende’ factor. Dit is een project van de gemeenschap Rossum en dient ook als zodanig gedragen te worden. Daarnaast zoeken wij naar andere zinvolle initiatieven om het gevoel van eenzaamheid te verminderen. Er zijn gesprekken geweest met: De meeste locatieraden in de parochie met als onderwerpen: (meer) bekendheid van het werk van Caritas en aandacht voor de collectes met Pasen en Kerstmis. Het parochiebestuur: gesproken over lopende zaken, waarbij nadrukkelijk de eigen identiteit van Caritas in beeld is. De Caritassen van Lumen Christi en Pancratius. “Snuffelen” aan elkaar: wat doen wij en wat doen anderen en wat kunnen wij samen beter doen. Communicatie: Er is met Pasen en met Kerstmis in alle vieringen in Oldenzaal een ‘boodschap namens de Caritas” uitgesproken door de voorzitter. Drie keer is via een bericht in de parochiebladen in de dorpen aandacht gevraagd voor het werk van Caritas en toegelicht hoe Caritas kan worden benaderd. Oldenzaal, september 2019 KvK nummer 74850504 IBAN-nummer NL15RABO0144701766
Geplaatst op 2019-10-05 in de categorie: Parochie