Nieuws

Parochiecentrum met inloop aan Kerkstraat 1.
Parochiecentrum met inloop aan Kerkstraat 1.
Het parochiecentrum van de Plechelmusparochie is vanaf 6 december 2019 ondergebracht aan de Kerkstraat no. 1. Het centraal secretariaat krijgt een plek op de bovenverdieping, terwijl de ruimte op de

begane grond een inloopfunctie / ontmoetingsruimte krijgt. ----- Inloop/ontmoetingsruimte: dit is een plek waar mensen o.a. terecht kunnen voor een goed gesprek, het doorgeven van misintenties en een kopje koffie. Begin januari 2020 zijn we hiermee gestart. ----- Elke werkdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en elke zaterdag van 12.00 uur tot 14.30 uur zijn er vrijwilligers aanwezig om bezoekers te woord te staan. ----- Uiteraard zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers die hier ook 's ochtends een aantal uren willen gaan zitten. Het is de bedoeling dat we zoveel mogelijk open zijn. ----- De inloop/ontmoetingsruimte is tijdens openingstijden telefonisch te bereiken via 0541 - 217 020. ----- U bent van harte welkom!
Geplaatst op 2020-01-09 in de categorie: Parochie
Kerkbijdrage 2020 Oldenzaal
Kerkbijdrage 2020 Oldenzaal
Beste parochiaan. Het blijkt dat het bezorgen van de brieven voor de Kerkbijdrage 2020 in Oldenzaal door de bezorger niet of zeer slecht zijn uitgevoerd. Waarschijnlijk zijn er veel poststukken verdwenen! We zijn bezig dit te onderzoeken en hiervoor een oplossing te zoeken. Eind maart hopen we hier een goed beeld van te hebben zodat we diegene die geen brief hebben ontvangen alsnog een brief kunnen sturen. Wij hopen van harte dat u deze dan nogmaals wilt invullen en retourneren. Uw reactie hierover stellen we zeer op prijs. Het Parochiebestuur.

Geplaatst op 2020-02-25 in de categorie: Parochie
Tijdelijke vervanging i.v.m. ziekte Pastor M. Sleegers
Tijdelijke vervanging i.v.m. ziekte Pastor M. Sleegers
Pastores en Parochiebestuur hebben i.v.m. het ziekteverlof van Pastor M. Sleegers, Mw drs M Heerink-Beene ( Theoloog en docent ) bereid gevonden om tijdelijk mede de taken rondom de voorbereiding op de 1e H. Communie en het H. Vormsel op zich te nemen.

Pastores en Parochiebestuur zijn Mw Heerink-Beene zeer erkentelijk dat zij bereid is deze belangrijke taken tijdelijk op zich te nemen. Pastores en Parochiebestuur Parochie H. Plechelmus
Geplaatst op 2020-02-13 in de categorie: Parochie
Bijbellezen rond de zondagen in de 40-dagentijd.
Bijbellezen rond de zondagen in de 40-dagentijd.
In verband met de herschikking van taken, vanwege het ziekteverlof van Pastor Sleegers, vervallen de avonden in de 40-dagentijd waarin we de schriftlezingen ter hand nemen rondom de zondagen in de vastentijd. We hopen deze draad weer op te pakken na het herstel van Pastor Sleegers. Pastores Parochie H. Plechelmus

Geplaatst op 2020-02-13 in de categorie: Parochie