Nieuws

"Klokken van troost" luiden
"Klokken van troost" luiden
De Raad van Kerken roept kerken op ‘klokken van troost’ te luiden op woensdag 18 en 25 maart en op 1 april, telkens van 19.00 tot 19.15. Ook de kerken van de Plechelmusparochie doen mee! Klokken van troost en hoop

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 - 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen. Help mee om dit teken van troost en hoop te laten horen en luid de klok(ken) van uw kerk op woensdag 18 en 25 maart en 1 april tussen 19.00 en 19.15 uur!
Geplaatst op 2020-03-18 in de categorie: Parochie
Vieringen vanuit de Basiliek op KerkTV
Vieringen vanuit de Basiliek op KerkTV
De vieringen vanuit de Basiliek zijn vanaf zondag 5 april 2020 te volgen op: www.plechelmus-parochie.nl Op die site staan ook de aanvangstijden. Ook in de Plechelmuskerk Rossum zijn vieringen en deze worden

uitgezonden via internet: www.geloofsgemeenschap-rossum.nl De aanvangstijden staan in het rooster.
Geplaatst op 2020-03-29 in de categorie: Parochie
Jezus, een leven sterker dan de dood
Jezus, een leven sterker dan de dood
Komende zondag is het alweer de vijfde zondag van de Vasten. Langzamerhand zijn wij op weg naar Pasen, het feest van onze opgestane Heer. Jezus helpt ons al weken op weg, met de thema’s van de evangelielezingen. Twee weken geleden was het thema: Jezus is de bron ten leven. Vorige week lazen wij dat Jezus het Licht in de duisternis is. En deze week hebben wij als thema: Jezus: een leven sterker dan de dood.

In het verhaal van de opstanding van Lazarus laat Jezus zien dat Hij, de Zoon van God, sterker is dan de dood. Best een lastige lezing, denk ik, in een tijd waarin veel mensen overlijden. Want Jezus maakt Lazarus weer levend - maar onze overledenen blijven dood. En toch zegt Jezus tegen ons: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft mag dan wel sterven, maar toch zal hij leven.’ Zullen alle corona slachtoffers dan weer levend worden? Nee – dat is niet zo. Zullen alle maatregelen van de regering snel opgeheven worden? Ook dat valt niet te verwachten. Maar we mogen, in alle onzekerheid, één ding zeker weten: Jezus, de Zoon van God, is sterker dan de dood. Omdat we mogen geloven dat wij onze overledenen weer terug mogen zien, bij God, als ook onze tijd van heengaan is gekomen. Jezus is ook sterker dan de eenzaamheid die wij ervaren omdat we de deur bijna niet uit kunnen. Waarom? Omdat Hij de Zoon van God is. God, Die als een Vader voor ons wil zorgen. Maar hoe kan Jezus ons verdriet, en onze eenzaamheid, verlichten? Eigenlijk heel eenvoudig. U kent misschien wel dat prachtige verhaal van de soldaat die tijdens de Tweede Wereldoorlog in een verwoeste kerk kwam. Daar hing een kruisbeeld, maar de handen van Jezus waren verdwenen. En op de plaats van Jezus’ handen schreef de soldaat: ‘Jullie zijn Mijn handen.’ Wij zijn de handen van Jezus! Wij mogen, in Jezus’ Naam, er zijn voor alle mensen die eenzaam en verdrietig zijn. Door een kaartje te sturen, door iemand op te bellen, door boodschappen te doen voor een ander. En vult u zelf maar in. Iedereen kan èn moet zijn of haar steentje bijdragen. Elke dag opnieuw mogen wij ons biddend afvragen hoe wij er kunnen zijn voor de ander, in naam van Jezus, die sterker is dan de dood. Nog maar een paar weken, dan is het Pasen. Het feest van onze opgestane Heer. Ik hoop en bid dat wij, samen met Hem, daar naartoe op weg gaan. Op een weg van zorgzaam omkijken naar elkaar.
Geplaatst op 2020-03-27 in de categorie: Parochie
Gebedsviering vanuit de Plechelmuskerk in Rossum
Gebedsviering vanuit de Plechelmuskerk in Rossum
Enkele vrijwilligers in Rossum hebben het mogelijk gemaakt dat er vanavond ( woensdag 25 maart 2020 om 19:00 uur ) een Gebedsviering kan worden uitgezonden vanuit de Plechelmuskerk in Rossum.

Het is ( voorlopig ) de bedoeling om dit de komende weken te blijven doen. En dan op woensdag en zaterdag om 19:00 uur. De uitzending is te zien op de website van de Geloofsgemeenschap Rossum. Op dit moment wordt ook bekeken of er vanuit de Plechelmusbasiliek op zondagmorgen een viering kan worden uitgezonden. Een deze dagen volgen daarover nadere berichten.
Geplaatst op 2020-03-25 in de categorie: Parochie