Nieuws

Privacy-verklaring R.K. parochie H. Plechelmus Oldenzaal e.o.
Privacy-verklaring R.K. parochie H. Plechelmus Oldenzaal e.o.

Zoals u weet is afgelopen jaar een nieuwe wet op de privacy in werking getreden. Ook wij als Plechelmusparochie moeten ons aan die afspraken houden. In dit artikel willen wij

u hierover nader informeren.

 

Algemeen

In bepaalde situaties is het voor parochies verplicht informatie over verwerking van persoons-gegevens schriftelijk ter beschikking te stellen. Dit geldt in alle gevallen wanneer personen (voor het eerst) worden opgenomen in de R.-K. ledenadministratie. In onderstaande situaties moet bijvoorbeeld aan de betreffende personen een privacyverklaring worden verstrekt (dit kan ook digitaal, bijvoorbeeld via e-mail):

* aan ouders van een dopeling bij de aanmelding voor het sacrament van het Doopsel;

* aan volwassenen bij de registratie van de opname in het catechumenaat;

* aan de huwelijkskandidaat(aten) indien hij of zij niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk;

* aan contactpersonen opgenomen in het nabestaanden en/of begraafplaatsregister (grafrechten) indien de contactpersoon niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk;

* aan de vrijwilliger, indien de vrijwilliger niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk.

 

Hieronder staat een link waar u de tekst van de privacyverklaring van de H. Plechelmusparochie Oldenzaal in zijn geheel kunt lezen.

Privacyverklaring-R.-K.-Plechelmusparochie Oldenzaal 2018

 

 

Geplaatst op 2019-01-07 in de categorie: Parochie
Verslag informatie-avond onttrekking eredienst Drieëenheidkerk
Verslag informatie-avond onttrekking eredienst Drieëenheidkerk

Op donderdag 15 november j.l. werd een informatie-avond gehouden over het proces van onttrekking aan de eredienst dat in gang gezet is voor de Drieëenheidkerk in Oldenzaal. Hierbij treft u

Geplaatst op 2018-12-12 in de categorie: Drieeenheid (Oldenzaal)
Procedure Onttrekking aan de eredienst Drieëenheidkerk
Procedure Onttrekking aan de eredienst Drieëenheidkerk

Op woensdag 15 november j.l. werd een informatie-avond gehouden omtrent het voornemen van het parochiebestuur van de Plechelmusparochie om de kerk van de Heilige Drieëenheid te Oldenzaal aan de eredienst

te onttrekken. Hieronder treft u de presentie van die avond aan, waarin de gehele procedure staat uitgelegd. Presentatie informatieavond vs 1.4 15-11-2018

Enige aanvullende informatie kunt u hieronder lezen. Het gaat dan met name over de termijn waarbinnen de onderbouwing van bezwaren binnen moeten zijn en het (mail-)adres dat u hiervoor moet gebruiken.

 

Aanvullende afspraak naar aanleiding van informatiebijeenkomst 15-11-2018:

Bezwaar

- Schriftelijk aantekenen van bezwaar is mogelijk tot en met vrijdag 30 november 2018.

- Het aandragen van aanvullende informatie op het vóór 30 november 2018 ingediende bezwaar, kan tot en met vrijdag 28 december 2018.

 

Hoorzitting

- Een hoorzitting zal worden ingepland met bezwaarmaker(s), indien het verzoek gehoord te worden, bij het parochiebestuur schriftelijk kenbaar is gemaakt bij het aantekenen van bezwaar tot en met 30 november 2018.

 

Postadres toezenden bezwaarschrift

Parochiebestuur H. Plechelmusparochie

Spoorstraat 4a, 7572 CZ Oldenzaal

 

Mailadres toezenden bezwaarschrift

bestuur@plechelmus.nl

 

 

Geplaatst op 2018-11-17 in de categorie: Drieeenheid (Oldenzaal)
Oudere berichten vind u in ons Nieuws Archief    |    Nieuwe berichten