U bent hier: Sacramenten > Biecht
}
BIECHT, het sacrament van boete en verzoening
BIECHT, het sacrament van boete en verzoening

Het sacrament van boete en verzoening (de biecht) behoort, evenals het sacrament van de zieken, tot de sacramenten van genezing.

De biecht, het sacrament waarin de band tussen God en ons steeds opnieuw hersteld kan worden, wanneer wij daarom vragen.  Door  te biechten is het mogelijk, om een breuk die door ons toedoen is ontstaan in onze relatie met God, te herstellen.

Wanneer wij onze zonden en tekorten aan elkaar en aan God belijden, kunnen wij rekenen op de barmhartigheid van Jezus, die ons steeds opnieuw zal vergeven.

Periodiek zijn er gemeenschappelijke boetevieringen. Daarmee is het sacrament van boete en verzoening, de persoonlijke biecht, niet komen te vervallen.

 

Gelegenheid voor een persoonlijk biechtgesprek en biecht.

In onze parochie is er gelegenheid voor een persoonlijke biecht in of buiten de biechtstoel.

Hiervoor kan een afspraak met een van de priesters worden gemaakt. Zie team.